Jasna Góra

„Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie” (por. Łk 17, 20), ale przychodzi w małości, w pokorze.

Ojciec Święty Franciszek

_MG_4628 _MG_4629 _MG_4630 _MG_4631 _MG_4635 _MG_4643 _MG_4654 _MG_4661 _MG_4674 _MG_4678 _MG_4681